Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord
Gewoon goed!

Vergroot/verklein:

Meest gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen met het bijbehorende antwoord.

 1. Moet ik me inschrijven om in aanmerking te komen voor een woning?
 2. Hoe kan ik me inschrijven?
 3. Zijn er kosten aan een inschrijving verbonden?
 4. Kan ik in aanmerking komen voor een urgentie?
 5. Als ik een aangeboden woning weiger, blijf ik dan wel ingeschreven?
 6. Kan ik een plattegrond van de woning krijgen?
 7. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een woning?
 8. Hoe wordt de volgorde van toewijzing bepaald?
 9. Op welke plaats ben ik geëindigd voor een aangeboden woning?
 10. Wat moet ik doen als ik een klacht heb over de woonruimteverdeling?
 11. Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?
 12. Ik zie een mooi huis dat leeg staat. kan ik dat gaan huren?
 13. Waar kan ik zien hoelang ik ingeschreven sta?

 

Moet ik me inschrijven om in aanmerking te komen voor een woning?
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u zich inschrijven bij huiswaarts.nu. Onder deze naam bieden de corporaties uit  Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal, Barneveld en Scherpenzeel hun woningen aan.


 
Hoe kan ik me inschrijven?
Inschrijven kan via de site huiswaarts.nu. Een e-mail adres is verplicht.Zijn er kosten aan een inschrijving verbonden?
Ja, aan een inschrijving zijn kosten verbonden. Bij de eerste inschrijving wordt € 25 in rekening gebracht. De jaarlijkse verlenging kost € 10.


 
Kan ik in aanmerking komen voor een urgentie?
In een aantal gevallen kunt u in aanmerking komen voor een urgentie. Hier zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Aanvragen moeten ingediend worden bij de gemeente. Lees verder >>


 
Als ik een aangeboden woning weiger, blijf ik dan wel ingeschreven?
Voor woningen die worden aangeboden als een aanbodwoning of lotingwoning heeft een weigering geen consequenties.


 
Kan ik een plattegrond van de woning krijgen?
Wij hebben op onze site een overzicht van al onze woningen. In de beschrijving ervan bevinden zich ook plattegronden. Deze plattegronden zijn echter alleen maar indicatief. Als u ze wilt gebruiken om gordijnen of vloerbedekking te bestellen dan raden wij u aan om deze maten in de woning op te meten.


 
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor een woning?
U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U of tenminste één van de leden van uw huishouden moet 18 jaar of ouder zijn;
 • U of tenminste één van de leden van uw huishouden moet de Nederlandse nationaliteit bezitten of over een geldige verblijfstitel in Nederland beschikken.

Als er aan de woning voorwaarden worden gesteld aan leeftijd, inkomen of gezinsgrootte staat dit bij de woning vermeld.


 
Hoe wordt de volgorde van toewijzing bepaald?
Voor de meeste woningen geldt dat de toewijzing plaats vindt op basis van inschrijftijd. Hoe langer u ingeschreven staat des te groter is uw kans op een woning.

Een aantal woningen wordt verloot. Hierbij wordt de volgorde van toewijzing volstrekt willekeurig bepaald. Deze manier van toewijzen is vooral geschikt voor woningzoekenden die nog niet zo lang ingeschreven staan. Bij het overzicht van de woningen wordt vermeld als het om een loting woning gaat.


 
Op welke plaats ben ik geëindigd voor een aangeboden woning?
Als u gereageerd heeft op een aangeboden woning is na de reactiedatum (de woensdag volgend op de advertentie) op internet te zien op welke plaats u bent geëindigd. Dit kan op de site van huiswaarts.nu. Als u inlogt op huiswaarts.nu kunt u een overzicht zien van alle woningen waar u op heeft gereageerd.


 
Wat moet ik doen als ik een klacht heb over de woonruimteverdeling?
Bent u het niet eens met het toepassen van de regels dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie woonruimteverdeling WERV, in de gemeente waar de klacht is ontstaan. Heeft u klachten over de behandeling door de corporatie dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie woningcorporaties Valleigebied.


 
Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?
Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken. Voor verdere informatie over de huurtoeslag kunt u bellen met de belastingdienst tel. 0800-0543.


 
Ik zie een mooi huis dat leeg staat. Kan ik dat gaan huren?
Alle vrijkomende woningen worden aangeboden via Huiswaarts. Er is dus geen mogelijkheid om buiten het systeem om aan een woning te komen. Een uitzondering hierop vormen de woningen die worden aangeboden aan bijzondere doelgroepen zoals asielzoekers en mensen die in een rolstoel zitten. Voor deze groepen worden geschikte woningen buiten het systeem om verhuurd.


 
Waar kan ik zien hoe lang ik ingeschreven sta?
Dit kan op de site van huiswaarts.nu. Als u inlogt op www.huiswaarts.nu kunt u een overzicht vinden van uw gegevens.

 

 

 

Kunt u het antwoord niet vinden?

Kunt u het antwoord niet vinden?

Als uw vraag er niet bij staat, vul dan het contactformulier in.

Stel uw vraag

Veenendaalse Woningstichting | Kerkewijk 59 | Postbus 168 | 3900 AD Veenendaal | (0318) 523 565 | Contactformulier