Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord
Gewoon goed!

Vergroot/verklein:

Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuws detailpagina

Prestatieafspraken 2021 getekend

Geplaatst op: 15 december 2020

Op maandag 14 december jl. zijn de prestatieafspraken voor 2021 tussen de gemeente, VWS, Patrimonium en de huurdersvertegenwoordigingen getekend.


De prestatieafspraken zijn tot stand gekomen op basis van het door de corporaties uitgebrachte bod volkshuisvestelijke prestaties.
Het belangrijkste onderdeel in de prestatieafspraken is de afspraak om een gezamenlijke inspanning te leveren voor de toevoeging van circa 100 sociale huurwoningen per jaar. Ook zijn er afspraken gemaakt om de doorstroom te bevorderen.

Natuurlijk is er ook aandacht voor betaalbaarheid, huisvesting voor bijzondere doelgroepen, kwaliteit van het bezit, duurzaamheid en sociaal beheer.

Bij het onderdeel duurzaamheid is de warmtetransitie een belangrijk aandachtspunt. De corporaties hanteren als uitgangspunt dat de woonlasten voor de huurders niet hoger worden dan voorheen.

Lees hier de complete afspraken.

Veenendaalse Woningstichting | Kerkewijk 59 | Postbus 168 | 3900 AD Veenendaal | (0318) 523 565 | Contactformulier