Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord
Gewoon goed!

Vergroot/verklein:

Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuws detailpagina

De sociale woningbouw is in gevaar

Geplaatst op: 03 juli 2020

Onder de huidige omstandigheden kunnen woningcorporaties hun maatschappelijke opgaven niet volledig oppakken. Ze komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro tekort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen.

Zelfs als ze tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan, zo vat Aedes de uitkomsten van het onderzoek naar de opgaven en middelen van de corporatie samen.
 
Genoeg betaalbare woningen bijbouwen, zorgen dat wijken niet achteruitgaan, onze huizen verduurzamen. Allemaal hard nodig en daar zijn woningcorporaties voor, maar het lukt nu al niet meer.
 
De conclusie van het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van BZK, EZK, Financiën en Aedes, is ondubbelzinnig. Een aantal woningcorporaties heeft al binnen vijf jaar onvoldoende geld om genoeg sociale huurwoningen te bouwen. Ook de verduurzaming van hun huizen is niet haalbaar.
 
En de situatie wordt nijpender: er komen snel steeds meer corporaties in problemen. Zelfs als ze allemaal financieel tot het uiterste gaan, komen ze samen tot 2035 zo’n 30 miljard euro tekort om te doen wat hard nodig is. Er worden 125.000 sociale huurwoningen te weinig bijgebouwd en 50.000 huizen kunnen nog niet worden verduurzaamd. De problemen zijn structureel, als er niets gebeurt lopen de tekorten daarna nog veel verder op. Onder die conclusies staan niet alleen de handtekeningen van Aedes, maar ook die van drie ministers.

VWS heeft vooralsnog voldoende investeringscapaciteit voor het bouwen van zo’n 25 woningen per jaar en het verder verduurzamen van het woningbezit. Maar als wij in de nabije toekomst onze woningen op grote schaal CO2 neutraal moeten maken naderen ook wij snel de grenzen van onze financiële mogelijkheden.
Het afschaffen van de belastingen (aan verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting betalen wij zo’n 2 miljoen (!) euro per jaar) zou de nodige soulaas bieden.
 
Een samenvatting van het onderzoek is vindt u in deze infographic.
Wilt u het hele onderzoek lezen?

Veenendaalse Woningstichting | Kerkewijk 59 | Postbus 168 | 3900 AD Veenendaal | (0318) 523 565 | Contactformulier