Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord
Gewoon goed!

Vergroot/verklein:

Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuws detailpagina

Prachtig Visitatierapport!

Geplaatst op: 19 juni 2020

Wij willen ons verantwoorden over de keuzes die we maken en over ons maatschappelijk presteren. Daarom laten wij ons eenmaal per vier jaar visiteren. Onlangs is de laatste visitatie over 2015 - 2019 afgerond.


Meer dan gewone prestaties
Bestuur, Raad van Commissarissen en medewerkers van de Veenendaalse Woningstichting hebben met trots kennis genomen van het onlangs door Ecorys uitgebrachte visitatierapport Maatschappelijke visitatie Veenendaalse Woningstichting 2015 tot en met 2019.

De commissie omschrijft ons als een lokaal betrokken, enthousiaste, bescheiden en nuchtere corporatie, die zich nadrukkelijk wil inzetten voor goede woningen en voor haar huurders.

De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat wij de aanbevelingen en verbeterpunten uit de voorgaande visitatie hebben opgepakt. Er zijn goede stappen gezet, zoals het realiseren van nieuwbouw, de vernieuwings- en professionaliseringsslag in het interne toezicht en het intensiever betrekken van onze belanghebbenden.

De commissie constateert dat onze performance op alle vier onderzochte perspectieven is verbeterd. Daar waar 6 het ‘ijkpunt’ (voldoende) is, scoren wij nu op alle velden een 7 en veelal hoger omdat de commissie ons steeds één of meer beargumenteerde ‘pluspunten’ toekent!

Dit mooie resultaat doet ons natuurlijk buitengewoon goed. Vooral de bijzonder positieve beoordeling door onze belanghebbenden doet ons deugd! Klik hier voor hele visitatierapport en onze reactie daarop.

Visitatie
Wettelijk is vastgelegd dat iedere woningcorporatie zich minimaal één keer per vier jaar moet laten visiteren. Een onafhankelijke commissie doet dan onderzoek naar en beoordeelt de maatschappelijke prestaties. Daarbij komt expliciet aan de orde hoe belanghebbenden de corporatie beoordelen. Meer informatie over het visitatiestelsel leest u hier: https://www.visitaties.nl/.

Veenendaalse Woningstichting | Kerkewijk 59 | Postbus 168 | 3900 AD Veenendaal | (0318) 523 565 | Contactformulier