Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord
Gewoon goed!

Vergroot/verklein:

Visitatie

Wij willen ons verantwoorden over de keuzes die we maken en over ons maatschappelijk presteren. Daarom laten wij ons eenmaal per vier jaar visiteren. Onlangs is de laatste visitatie over 2015 - 2019 afgerond.

Er wordt ook gekeken naar de wijze waarop wij belanghouders betrekken en hoe de kwaliteit van het intern toezicht is geborgd. In feite wordt de spiegel voorgehouden.

In 2020 heeft de laatste visitatie bij ons plaats gevonden.

De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat wij de aanbevelingen en verbeterpunten uit de voorgaande visitatie hebben opgepakt. Er zijn goede stappen gezet, zoals

  • het realiseren van nieuwbouw,
  • de vernieuwings- en professionaliseringsslag in het interne toezicht
  • en het intensiever betrekken van onze belanghebbenden.

De commissie constateert dat onze performance op alle vier onderzochte perspectieven is verbeterd. Daar waar 6 het ‘ijkpunt’ (voldoende) is, scoren wij nu op alle velden een 7 en veelal hoger omdat de commissie ons steeds één of meer beargumenteerde ‘pluspunten’ toekent!

Dit mooie resultaat doet ons natuurlijk buitengewoon goed. Vooral de bijzonder positieve beoordeling door onze belanghebbenden doet ons deugd!

Benieuwd naar de uitkomsten?

Veenendaalse Woningstichting | Kerkewijk 59 | Postbus 168 | 3900 AD Veenendaal | (0318) 523 565 | Contactformulier