Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord
Gewoon goed!

Vergroot/verklein:

Onze klachtencommissie

Het kan zijn dat u het niet eens bent met iets dat een medewerker van de Veenendaalse Woningstichting (VWS) heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. U kunt dan een klacht indienen bij de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied (GWV).

Wat is een geschil?
Er is een verschil tussen klachten, geschillen en een bezwaar (huurprijs).

Heeft u een klacht?
Vindt u dat wij uw probleem niet goed hebben afgehandeld? Of bent u onjuist behandeld door een medewerker? Dan meldt u dit eerst als klacht bij de VWS. Dit kan schriftelijk of via de website.

Wordt uw klacht niet naar wens afgehandeld en komen wij er samen niet meer uit? Dan is er sprake van een geschil tussen u en ons. Dit geschil kunt aan de geschillencommissie voorleggen.

Wat wordt niet behandeld door de geschillencommissie?
Wordt de huurprijs van uw woning aangepast en wilt u hier bezwaar tegen maken? Dan dient u bezwaar in bij de Huurcommissie.

Heeft u klachten over de woningtoewijzing? Dan kunt u terecht bij Klachtencommissie van de gemeente Veenendaal of van de gemeente waarin de klacht is ontstaan.

Geschillen over het beleid of zaken die bij de rechter in behandeling zijn worden ook niet behandeld. 

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag kijk dan op de site van GWV. U vindt daar o.a. het reglement en u kunt via deze site uw geschil online melden.

Adresgegevens
Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebeid
p/a Larikslaan 2
3833 AM Leusden
info@gcvalleigebied.nl


 

Geschillencommissie

Veenendaalse Woningstichting | Kerkewijk 59 | Postbus 168 | 3900 AD Veenendaal | (0318) 523 565 | Contactformulier