Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord
Gewoon goed!

Vergroot/verklein:

Onze klachtencommissie

Het kan zijn dat u het niet eens bent met iets dat een medewerker van de Veenendaalse Woningstichting (VWS) heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. U kunt dan een klacht indienen bij de Geschillenadviescommissie WERV.

De Geschillenadviescommissie adviseert de directeur/bestuurder. Geschillen die rechtstreeks bij ons worden ingediend, kunnen ter behandeling aan de Geschillenadviescommissie worden voorgelegd.

Wat is een geschil?
Een geschil is een klacht waarbij u niet tevreden bent over de afhandeling ervan.

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker van de VWS bent geholpen. Dit kan zijn doordat:

  • U vindt dat u te lang hebt moeten wachten voordat uw probleem werd opgelost
  • U onvriendelijk behandeld bent
  • U meent dat een verzoek ten onrechte is afgewezen

In dit soort gevallen kunt u dit melden aan de Geschillencommissie.

Wat wordt niet behandeld?
Geschillen over het beleid of over onderwerpen die onder de Huurprijzenwet Woonruimte vallen (zoals huurverhoging) worden niet behandeld. Dit geldt ook voor zaken die bij de rechter in behandeling zijn.

Adresgegevens
U kunt uw geschil uitsluitend schriftelijk indienen bij:

de Geschillenadviescommissie WERV
p/a Postbus 191
6710 BD  EDE

Veenendaalse Woningstichting | Kerkewijk 59 | Postbus 168 | 3900 AD Veenendaal | (0318) 523 565 | Contactformulier