Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord
Gewoon goed!

Vergroot/verklein:

Bezwaar tegen huurverhoging

Huurverhoging is iets wat jaarlijks terugkeert. De huurprijs van bijna alle huurwoningen in Nederland gaat jaarlijks per 1 juli omhoog. Bent u het niet eens met de verhoging dan kunt u in een aantal gevallen bezwaar maken.

U kunt in de volgende gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging:

  • de huur wordt met een te hoog percentage verhoogd (hoger dan het maximale percentage dat door deoverheid is vastgesteld)
  • de nieuwe huur ligt boven de maximale huurprijsgrens
  • u heeft het huurverhogingsvoorstel te laat gekregen of u mist belangrijke informatie
  • u krijgt voor de tweede keer binnen één jaar een huurverhogingvoorstel. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen bijvoorbeeld bij een renovatie of ingrijpende verbetering van de woning

Onderhoudsgebreken  
Onderhoudsgebreken zijn geen reden om de huurverhoging te weigeren als u deze niet apart aan de orde heeft gesteld. Een verzoek om huurverlaging bij ernstige onderhoudsgebreken kunt u alleen los van de jaarlijkse huurverhoging bij de Huurcommissie indienen.

Bezwaarschrift huurverhoging
Wilt u bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging dan kunt u gebruik maken van eenmodelbrief van huurcommissie. Deze modelbrief vindt u hier.

Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u dat lezen in onze folder "Huurverhoging en de Huurcommissie".

Huurprijsgrens
Of de huur boven de maximale huurprijsgrens uitkomt is afhankelijk van het puntenaantal van de woning. Elke huurwoning heeft een puntenaantal gebaseerd op het woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel).  Bij elk puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Op www.huurcommissie.nl vindt u meer informatie hierover.

Bij het voorstel voor de huurverhoging wordt jaarlijks de huurkrant meegestuurd, waarin ook precies wordt aangegeven hoe de procedure verloopt.

Veenendaalse Woningstichting | Kerkewijk 59 | Postbus 168 | 3900 AD Veenendaal | (0318) 523 565 | Contactformulier