Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord
Gewoon goed!

Vergroot/verklein:

Medehuurder

Medehuurderschap houdt in dat de VWS huurrechten verleent aan de partner waarmee de huurder samenwoont. Geregistreerde medehuurders hebben dan dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Medehuurders zijn medeaansprakelijk voor het betalen van de huur, het onderhoud van de woning en bij verhuizing zijn zij medeverantwoordelijk voor het in goede staat opleveren van de woning.

Wanneer kan medehuur niet?
Er mag geen sprake zijn van opzet. Medehuurschap kan niet aangevraagd worden als u zelf wilt verhuizen en de medehuurder de woning wil overnemen.

Voor wie is medehuurderschap van belang?
Dit is vooral van belang bij samenwonende partners die een samenlevingscontract hebben opgesteld. Zij zijn volgens het huurrecht niet automatisch medehuurder. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is de partner wel automatisch medehuurder.

Hoe vraagt u het medehuurderschap aan?
U kunt medehuurderschap aanvragen met het aanvraagformulier medehuurderschap

Getrouwd of geregistreerd partnerschap
Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan moet u een kopie van het trouwboekje en een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen.

Niet getrouwd
Als u niet bent getrouwd, of u heeft geen geregistreerd partnerschap. dan moet een geldig legitimatiebewijs en een recent uittreksel Basis Registratie Personen BRP (voorheen uittreksel uit het GBA) worden bijgevoegd waaruit blijkt dat u al langer dan twee jaar op het adres bent ingeschreven. Ook vragen we bewijsmateriaal waaruit blijkt dat u een duurzaam gemeenschappelijke huishouding heeft. U moet dan denken aan een kopie van een afschrift van een gemeenschappelijke rekening, een kopie afschrift van een gemeenschappelijke inboedelverzekering of een kopie van een, door een notaris,  opgesteld samenlevingscontract.

Ondertekening
De aanvraag tot medehuurderschap moet worden ondertekend door de huurder en door degene die medehuurder wil worden. Is er al een medehuurder geregistreerd (bijvoorbeeld als de huurder is getrouwd) dan moet ook deze het verzoek ondertekenen.  Wij beoordelen het verzoek en u ontvangt schriftelijk bericht van de beslissing.

Meer hierover leest u in onze folder.

Wanneer ben je medehuurder?

Wanneer ben je medehuurder?
Download de folder!

Veenendaalse Woningstichting | Kerkewijk 59 | Postbus 168 | 3900 AD Veenendaal | (0318) 523 565 | Contactformulier