Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord
Gewoon goed!

Vergroot/verklein:

Overlijden

Bij overlijden van een hoofdhuurder wordt een medehuurder van rechtswege huurder. Op deze pagina leest u wat u moet doen.

Na het overlijden van de hoofdhuurder, kan de aanwezige medehuurder in de woning blijven, tenzij de woning voor een bepaalde doelgroep is bedoeld. Inwonende kinderen die alleen achterblijven, mogen een half jaar in de woning blijven. Degene die de huurovereenkomst wil voortzetten kan dit schriftelijk aanvragen. Hiervoor kan het aanvraagformulier naamswijziging bij overlijden gebruikt worden.

U staat op het contract
Bij de aanvraag moet een kopie van uw identiteisbewijs (ID, Paspoort of rijbewijs) en een kopie van de akte van overlijden toegevoegd worden. Na ontvangst van de aanvraag worden de gegevens in ons systeem aangepast.

U staat nog niet op het contract
Als u nog niet op het contract staat, moeten wij controleren of u medehuurder bent. Was u getrouwd of geregistreerd partner, dan bent u automatisch medehuurder. In dat geval willen we bij uw verzoek een kopie van uw identiteisbewijs (ID, Paspoort of rijbewijs), een kopie van het trouwboekje (of van het samenlevingscontract) en een kopie van de akte van overlijden.

Was u niet getrouwd en ook geen geregistreerd partner, dan moet eerst gekeken worden of u voor medehuurderschap in aanmerking komt. Om dit te controleren moet u naast een kopie van uw identiteisbewijs (ID, Paspoort of rijbewijs) en een kopie van de akte van overlijden, ook een actueel uittreksel Basisregistratie Personen BRP (voorheen uittreksel uit het GBA) meesturen. Dit kunt u bij de Gemeente Veenendaal halen. Tenslotte moet u bewijzen dat u minimaal twee jaar een duurzaam gemeenschappelijke huishouding heeft gehad. Dit kan door bijvoorbeeld:

  • een kopie van een afschrift van een gemeenschappelijke rekening of
  • een kopie afschrift van een gemeenschappelijke inboedelverzekering of
  • een kopie van een door een notaris opgesteld samenlevingscontract.

Contract beëindigen
Als er na het overlijden van de huurder geen personen in de woning achterblijven, kunnen de erfgenamen uit naam van de huurder de huurovereenkomst beëindigen door het huuropzeggingsformulier op te sturen. Op het formulier kunnen de gegevens van de contactpersoon, die de opzegging afhandelt, vermeld worden.

Als er geen erfgenamen zijn of de erfenis wordt door niemand aanvaardt, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch op het einde van de tweede maand na het overlijden.

Overlijden

Veenendaalse Woningstichting | Kerkewijk 59 | Postbus 168 | 3900 AD Veenendaal | (0318) 523 565 | Contactformulier