Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord
Gewoon goed!

Vergroot/verklein:

Stookkosten collectieve installaties

Vanaf 1 januari 2014 geldt de Warmtewet. Door deze wet worden verhuurders van woningen met een collectieve installatie gezien als leveranciers van warmte.

Binnen het bezit van de VWS zijn de volgende adressen voorzien van een collectieve installatie:

  • Vollewens 9 tot en met 41
  • Sprenkelaar 10 tot en met 42
  • Vrekenhorst 13 tot en met 27
  • Vrekenhorst 14 tot en met 28

Wat betekent de Warmtewet voor u als huurder?
Door de komst van de Warmtewet gaat u nooit meer betalen voor de levering van warmte dan de maximumprijs. De maximumprijs is de prijs die u zou betalen als u een woning met een eigen verwarmingsketel zou hebben. U betaalt Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA). Elk jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximumprijs vast. Het is niet zo dat iedereen evenveel gaat betalen. Als u meer warmte verbruikt, ligt de maximumprijs voor u hoger dan wanneer u zuinig stookt en in een energiezuinig huis woont. De maximumprijs bestaat namelijk uit een vast bedrag (vastrecht) en een variabel bedrag dat afhangt van uw warmteverbruik. Uw leverancier stelt het tarief vast, maar dit tarief mag nooit hoger zijn dan de maximumprijs.

Tarief in plaats van afrekening kosten
De Warmtewet verplicht uw leverancier om u een duidelijk tarief in rekening te brengen, zodat u kunt zien dat u niet meer betaalt dan de maximumprijs. Als de werkelijke verwarmingskosten hoger zijn dan de maximumprijs, komen deze extra kosten voor rekening van de leverancier. Een leverancier mag ook één tarief vaststellen voor alle woningen in alle complexen die hij warmte levert.

Gigajoules (GJ) in plaats van kuubs (m3)
De Warmtewet stelt een maximum aan wat u als huurder hoeft te betalen, uitgedrukt in een vast deel (vastrecht) en een variabel deel. Het variabele deel bestaat uit een tarief per verbruikte Gigajoule. Hoeveel m3 gas er nodig is voor 1 Gigajoule hangt af van het rendement van de verwarmingsinstallatie en ligt tussen de 30 en 45 m3 gas. Of de verwarmingsinstallatie in uw complex een goed rendement levert of niet, maakt voor u straks niet uit, u betaalt per Gigajoule.

Waarom krijgt u leveringsvoorwaarden en wat betekenen die?
De Warmtewet verplicht uw warmteleverancier om de leveringsvoorwaarden vast te leggen in een leveringsovereenkomst. In de wet staat welke zaken in deze overeenkomst moeten staan. De leveringsovereenkomst mag onderdeel zijn van de huurovereenkomst. Huur en levering zijn aan elkaar gekoppeld.

Waar kunt u terecht als u het er niet mee eens bent?
Het is mogelijk dat u het niet eens bent met uw rekening of de leveringsvoorwaarden. In de leveringsovereenkomst of de leveringsvoorwaarden staat op welke wijze u bezwaar kunt maken.

Veenendaalse Woningstichting | Kerkewijk 59 | Postbus 168 | 3900 AD Veenendaal | (0318) 523 565 | Contactformulier