Om deze website goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt gaan we ervan uit dat u akkoord bent.       Akkoord
Gewoon goed!

Vergroot/verklein:

Mijn belangen

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders meepraten over het gevoerde en nog te voeren beleid. Om hier "handen en voeten" aan te geven is de stichting Huurdersbelangen Veenendaalse Woningstichting, kortweg SHV, opgericht.

Het doel van de stichting is het behartigen van de belangen van de bewoners en de bewoners nauwer te betrekken bij, en inspraak te geven in, alles wat met  hun woningen te maken heeft. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de voorschriften van de overheid en de statuten. De samenwerking tussen de VWS en de SHV is vastgelegd in een overeenkomst.

De SHV is bevoegd elke aanbeveling te doen die zij nuttig vinden. Wanneer aanbevelingen niet worden overgenomen wordt dit door de VWS toegelicht.

Voor zaken die te maken hebben met de woonomgeving kunt u contact opnemen met de SHV. U moet hierbij denken aan leefbaarheid, zoals verkeersproblemen, sociale veiligheid en dergelijke.

Natuurlijk kunt u bij twijfel contact opnemen met de afdeling woondiensten. Praktische problemen kunnen vaak worden opgelost zonder dat de tussenkomst van de stichting nodig is.

De SHV vergadert in ieder geval twee keer per jaar met een vertegenwoordiging van de VWS. Tijdens deze vergaderingen wordt de stichting onder andere geïnformeerd over:

  • Huurbeleid;
  • Onderhoud;
  • Beleid over sloop of verkoop van woningen en eventuele voornemens tot sloop of verkoop;
  • Beleid over leefbaarheid.


Daarnaast worden in de vergaderingen ook problemen die in de wijk worden gesignaleerd, besproken.

Meer informatie?
Kijk op de website van de stichting Huurdersbelangen. U vindt daar ook de agenda met de geplande activiteiten.

Contact opnemen?
U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@huurdersbelangenvws.nl

Veenendaalse Woningstichting | Kerkewijk 59 | Postbus 168 | 3900 AD Veenendaal | (0318) 523 565 | Contactformulier